مدیر عامل 

میر صمد سیدنجفی

در سال 1393 جمعی از مهندسان فارغ التحصیل داخلی با هدف برقراری بهتر ارتباط علم و صنعت در ایران و از بین بردن این خلا بزرگ، تصمیم به رفع نیازهای صنعتی و تجهیزاتی بر پایه علوم و فناوری گرفتند. این گروه را مهندسین جوانی که در رشته های مختلف مهندسی در ایران تحصیل کرده بودند تشکیل میداد؛ آنها پس از آموزش فرا آکادمیک، کسب مهارت و تجارب بسیار در تهیه و تامین و ساخت دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی، صنعتی و نیمه صنعتی مورد نیاز افراد، سازمان ها، دانشگاه ها و کارخانه جات و نائل آمدن به بیش از 100 پروژه موفق در رزومه ی کاری خود، در خرداد ماه 1397 اقدام به ثبت شرکت صدراکیمیاصنعت‌اورمان به صورت رسمی کردند، یک ماه بعد یعنی در مرداد ماه همان سال شرکت با موفقیت به مجوعه پارک علم و فن آوری پیوست تا سیاست های کلی شرکت که پاسخگویی به نیاز های فن آورانه و صنعتی در ایران و منطقه است، بهتر توسعه یابد. از این رو شرکت همواره فعالیت های خود را در حوزه های گوناگون گسترش داده است و هم اکنون در چندین حوزه برپایه همان رسالت یعنی بکارگیری دانش و فناوری و تجربه های کسب شده؛ برای مرتفع ساختن نیازهای روز ایران و منطقه فعالیت دارد
در نگاه کلی حوزه های فعالیت شرکت در زمینه های مربوط به علوم مهندسی شیمی و مسائل فنی و صنعتی پیرامون آن میباشد که عبارتند از
– حوزه کشاورزی
– حوزه بیوتکنولوژی
– حوزه آرایشی و بهداشتی
– حوزه بهداشت و سلامت
– حوزه صنایع غذایی
– ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و صنعتی
– مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری های شیمیایی
و همچنین
– زنجیره تهیه و تامین و پشتیبانی صنعتی

امید است با عنایت پروردگار، همت و تلاش جوانان ایران زمین بتوانیم آینده ای روشن و پویا را در فضای تکنولوژی و صنعتی ایران ترسیم نماییم